Ο Επιβάτης

 
 

Δεκαέξι χρόνια μετά, επέστρεψε για να ζητήσει

πίσω ότι είχε για δικό του.

Ίσως και κάτι περισσότερο...